2011.01.17, Széles Imre, Forrás: Ügyvezető A beterjesztett törvényjavaslat alapján már több ízben foglalkoztunk a GYES melletti munkavégzés új szabályaival. Tekintettel arra, hogy az elfogadott törvény néhány pontban különbözik a javaslattól, célszerű áttekinteni ismét az idevágó – immár végleges – korlátozásokat. E szerint a GYES-ben részesülő szülő kereső tevékenységet • a gyermek egyéves koráig nem folytathat, • a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik, • (új szabály viszont, hogy!) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat, illetve • ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre. Érdemes továbbolvasni a bejegyzés folytatását »
A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat érintő visszamenőleges személyi jövedelemadó változások a 2010. évre Tevékenységre jellemző kereset A 2011. évtől hatályon kívül kerültek a tevékenységre jellemző kereset megállapításával kapcsolatos rendelkezések [szja-törvény 16.§ (5)-(9) bekezdések]. Az átmeneti rendelkezések szerint (szja-törvény 84/F.§) a 2010. évi adókötelezettség megállapításakor az egyéni vállalkozónak nem kell a vállalkozói osztalékalapból vállalkozói kivét-kiegészítést képeznie, amennyiben a vállalkozói kivét összege nem éri el a tevékenységre jellemző kereset összegét, de dönthet úgy, hogy a 2010. december 31.-én hatályos rendelkezéseket még alkalmazza. Érdemes továbbolvasni a bejegyzés folytatását »
Téved az a vállalkozó, aki azt hiszi, hogy a tevékenységre jellemző keresettel már egyáltalán nem kell foglalkoznia az idén. A járulékfizetésnél ugyanis nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt a tételt. S hiába írja elő a törvény, hogy az APEH nem bírságolhat, ez nem jelenti azt, hogy a tb-hiányt ne fizettetné meg egy utólagos ellenőrzésnél.

Az új szabályozás értelmében a 2010. december 16-át követően – tehát december 17-én, vagy azután – teljesítendő társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség (ún. „feltöltési kötelezettség”) feltételéül szabott, az adóévet megelőző adóévre vonatkozó, éves szinten számított árbevételi értékhatár 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik; a feltöltési kötelezettség ez esetben tehát nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot (tehát 100 millió forint, vagy annál kevesebb árbevétellel rendelkezett).