Bár már nem annyira friss az a jogszabályi előírás, mely újabb adminisztratív terhet ró a hazai vállalkozásokra, mégis most

válik aktuálissá, ahogy egyre közeledik a megadott végső határidő. 2012-ben több lépcsős szabályozással alakult ki, hogy

milyen adatokat kell legkésőbb 2013. február 1-jétől valamennyi hazai gazdasági társaság esetén tartalmaznia kell a

cégjegyzéknek. Napjainkban, amikor az adatvédelem egyre nagyobb figyelmet és hangsúlyt kap, akár meg is lenne

kérdőjelezhető ezen új rendelkezések létjogosultsága, melynek indokaként a hatékonyabb hitelezői védelmet jelölte meg a

jogalkotó. De miről is van szó?

2013. február 1-jétől további személyes adatok cégjegyzékben történő feltüntetése válik kötelezővé. Érdekes fordulat ez a

hazai gyakorlatban, hiszen csupán néhány évvel ezelőtt indult el egy homlokegyenest ezzel ellentétes folyamat, amikor a

kötelezően feltüntetendő személyes adatok körét szűkítették. Odáig „merészkedett” ez az irány, hogy a cégjegyzék már a

társaság tagjainak lakcímét sem tartalmazta. Úgy tűnik, hogy ezt a gyakorlat nem igazolta vissza, hiszen mára már nem

csupán a lakcím feltüntetése vált ismét kötelezővé, de emellett például a tagok születési idejét is tartalmaznia kell a

közhiteles cégnyilvántartásnak.

A cég képviseletére jogosultak és a tagok adatai

Minden bejegyzett gazdasági társaság esetén az adatok első változásakor, de legkésőbb 2013. február 1-jéig be kell

jelenteni többek között a cég képviseletére jogosult természetes személy nevét, adóazonosítóját, lakóhelyét, születési idejét,

anyja születési nevét. Az eddigi szabályoktól eltérően azonban nem csupán a képviselők, de a tagok születési adatát is fel

kell tüntetni a jövőben, így erre vonatkozóan is bejelentési kötelezettség terheli a cégtulajdonosokat. Nem természetes

személy esetén be kell jelenteni a céget nyilvántartó hatóság megnevezését és nyilvántartási számát is.

Székhelyhasználat igazolása

A székhely, telephely, illetve fióktelep használatának jogcímét igazoló dokumentumokat is be kell nyújtani a cégbíróságnak.

Meg kell jegyezni, hogy ezek a dokumentumok jellemzően az utóbbi években az esetek többségében benyújtásra

kerülhettek, hiszen azt az eljáró cégbíróságok kérték. Előfordulhat azonban olyan eset, amikor ezeket valamilyen oknál fogva

mégsem nyújtották be, így azokat utólag szükséges pótolni.

Kézbesítési megbízott bejelentése

A kézbesítési megbízottakra vonatkozó előírások is időről időre változnak. Míg korábban kötelező volt a külföldi cégek

részére a kézbesítési megbízott megjelölése, néhány éve enyhítettek ezen a kötelezettségen, és azt választhatóvá tették.

Most ismét szigorodnak a szabályok kötelezővé téve a magyarországi lakcímmel rendelkező kézbesítési megbízott

megjelölését. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a külföldi személy részére érkező hivatalos iratokat átvegye és a

továbbításukról gondoskodjon.

Hogyan tehetünk eleget az adat bejelentési kötelezettségnek?

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja természetesen az lenne, ha egy levélben be tudnánk nyújtani az illetékes szerv felé,

hiszen a legtöbb cég esetében csak egy-két személyes adatról van szó. És mivel a kötelező adatbejelentés illetékmentes és

közzétételi költségtérítést sem kell megfizetni hozzá, gondolhatnánk, hogy ennyivel meg is úsztuk a dolgot.

Sajnos azonban ahhoz, hogy a hiányzó adatokat a Cégbíróság felé benyújtsuk, hivatali útra van szükség. Ez azt jelenti, hogy

elektronikus úton, ügyvédi képviselettel lehet a törvényi előírásnak eleget tenni.

Milyen esetekben „kötelező a cégmódosítás”?

Mondhatjuk, hogy szinte minden olyan cég esetén kötelező az adatok újbóli bejelentése, amelyek 2012. március 21-e előtt

alakultak meg. Természetesen vannak olyan cégek, melyeket már 2012. március 21-ét követően módosítottak, és ezzel

egyidejűleg az új kötelező adatbejelentésnek is eleget tettek. Ezt megelőzően viszont nem volt lehetőség arra, hogy a most

kötelező adatok mindegyikét bejelentsék a cégeljárás során, hiszen azt a cégnyilvántartás korábban nem is tudta fogadni,

kezelni. Ezek az adatok az adott cégben szereplő magánszemélyek, és vezető tisztségviselők adatai, úgymint adóazonosító,

illetve a születési adatok.

Emellett kötelezően kell benyújtani a cégek székhely használatát igazoló okiratát, ha korábban még nem nyújtották be a

cégbírósághoz. Ugyanez vonatkozik a telephely és fióktelep használatára is.

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a kötelező adatok bejelentése kapcsán sok esetben kiderül, hogy bizony mást is kell

módosítani, ami korábban elmaradt. Érdemes tehát átnézetni a cég iratait és a kötelező adatbejelentéssel egyidejűleg

megcsinálni az egyéb szükséges módosítást is. Igaz, ekkor már fizetni kell illetéket és közzétételi költségtérítést, de ne

feledjük, hogy azt egyébként is kellett volna, ha a cég idejében eleget tesz az egyéb módosulások bejelentésére vonatkozó

kötelezettségének.

 

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

 

PDF – Adózóna.hu

-

Hozzászólások lezárva.