Még egyszer a GYES melletti munkavégzésről

A beterjesztett törvényjavaslat alapján már több ízben foglalkoztunk a GYES melletti munkavégzés új szabályaival. Tekintettel arra, hogy az elfogadott törvény néhány pontban különbözik a javaslattól, célszerű áttekinteni ismét az idevágó – immár végleges – korlátozásokat.

 E szerint a GYES-ben részesülő szülő kereső tevékenységet
• a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
• a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
• (új szabály viszont, hogy!) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat, illetve
• ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre.

A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.

A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,

A jogszabály január 1-jétől él, és aki ezt követően létesített vagy létesít munkaviszonyt ennek tudatában dönthet arról, hogy ragaszkodik-e a GYES-hez és részmunkaidős foglalkoztatás vállal, avagy lemond a GYES-ről és teljes munkaidőben dolgozik.

De mi van azokkal, akik már tavaly is teljes munkaidőben dolgoztak GYES mellett? A törvény átmeneti szabályai szerint (50. § (7) bekezdése) a 2010. december 31-én kereső tevékenységet folytató, gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett kereső tevékenységet a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően 2011. március 31-éig folytathat.

Esetükben tehát március 31-ig minden változatlan, de legkésőbb április 1-jén dönteniük kell, hogy a GYES-t és részmunkaidőt vagy a teljes munkaidő választják. Persze ez ne csak az ő döntésük, hanem a munkáltatóé is, tekintve, hogy a munkaidő vonatkozásában a munkaszerződés módosítása szükséges.

A keresőtevékenységre vonatkozó fennállása esetén egyébként az ellátásban részesülő személy számára ír elő a jogszabály bejelentési kötelezettsége, még pedig 15 napon belül a folyósítási szervhez.

És végül gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő január 1-jétől, kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

Vitafórum

Hozzászólások lezárva.